Loading...

Bayar Zakat Online

Pembayaran Zakat ini melalui payment gateway + FPX

Perkhidmatan oleh :

Khalifah Model School Primary & Secondary

Penolong Amil Zakat

Dilantik oleh :

Lembaga Zakat Selangor ( MAIS )

Resit akan diemailkan, untuk tujuan rebate cukai

Diisi Lengkap Untuk Tujuan Resit